~~~ ಸಂಶೋಧಕರು ~~~
 
  ಆರ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ [೧೮೬೦-೧೯೩೬]
  ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ
  ತಿ. ತಾ. ಶರ್ಮ [೧೮೯೭-೧೯೭೩]
  ಸೂರ್ಯನಾಥ ಕಾಮತ್
  ತೀ. ನಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ [೧೯೦೬-೧೯೬೬]
  ಡಿ. ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ [೧೯೦೬-೧೯೭೧]
  ಕು. ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ
  ಕೆ. ಜಿ. ಕುಂದಣಗಾರ
  ಡಾ. ಆ. ನೇ. ಉಪಾಧ್ಯೆ
  ಡಾ. ಅರ್.ಸಿ. ಹಿರೇಮಠ
  ಡಾ. ಹಂ. ಪಾ .ನಾಗರಾಜಯ್ಯ
  ಎಂ. ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ
  ಸಾ. ಶಿ. ಮರುಳಯ್ಯ
  ಸಂ. ಶಿ. ಭೂಸನೂರ ಮಠ [೧೯೧೦-೧೯೯೧]
  ದೇ. ಜವರೇಗೌಡ.
  ಎಂ. ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ
  ಡಾ. ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ. [೧೯೨೮-೧೯೯೪]
  ಡಾ. ಎಸ್. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~